Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 挽住你的手/ Nắm Lấy Tay Anh Báo Lỗi

Ca sỹ: |

2,095 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 挽住你的手/ Nắm Lấy Tay Anh

对你真情的流露

歌 为什么你不在乎

词 有谁对你默默付出

转 相信你心中最清楚

自 在那人生漫长的旅途

音 难免有风雨难免有险阻

魁 让我和你携手共度

网 只要你寂寞的臂弯

i 让我轻轻的挽住

n 对你真情的流露

k 为什么你不在乎

u 有谁对你默默付出

i 相信你心中最清楚

· 在那人生漫长的旅途

c 难免有风雨难免有险阻

o 让我和你携手共度

m 只要你寂寞的臂弯

  让我轻轻的挽住

  韩宝仪 挽住你的手

  随风缘 倾情制作

  在那人生漫长的旅途

  难免有风雨难免有险阻

  让我和你携手共度

  只要你寂寞的臂弯

  让我轻轻的挽住