Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 为何逃避我/ Tại Sao Trốn Tránh Em Báo Lỗi

Ca sỹ: |

1,267 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 为何逃避我/ Tại Sao Trốn Tránh Em

每次我都好象对你诉说,

歌 你的爱太容易说出口。

词 我需要的是真实的爱情,

转 不是虚情假意。

自 甜言蜜语,

音 无从说起;

魁 想把你忘记,

网 不再回忆。

i 就象你的身影,

n 不在我梦里,

k 从此各奔东西。

u 每次我都好象对你诉说,

i 你的爱太容易说出口。

· 我需要的是真实的爱情,

c 不是虚情假意。

o 甜言蜜语,

m 无从说起;

 想把你忘记,

 不再回忆。

 就象你的身影,

 不在我梦里,

 从此各奔东西。

 每次我都好象对你诉说,

 你的爱太容易说出口。

 我需要的是真实的爱情,

 不是虚情假意。

 甜言蜜语,

 无从说起;

 想把你忘记,

 不再回忆。

 就象你的身影,

 不在我梦里,

 从此各奔东西。两遍)