Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 昨日情昨日梦/ Tình Đêm Qua Giấc Mơ Đêm Qua Báo Lỗi

Ca sỹ: |

679 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 昨日情昨日梦/ Tình Đêm Qua Giấc Mơ Đêm Qua

情深缘浅望不归 你我相互不相逢 岁月的波浪躲不过 谁是谁非都成空 所有的梦深埋我心 昨日情啊昨日梦 悲欢离合太多叹息 我不能够忘记你 啊 到底何去何从 这段情留在我心中

歌 情深缘浅望不归 你我相互不相逢 岁月的波浪躲不过 谁是谁非都成空 所有的梦深埋我心 昨日情啊昨日梦 悲欢离合太多叹息 我不能够忘记你 啊 到底何去何从 这段情留在我心中

词 所有的梦深埋我心 昨日情啊昨日梦 悲欢离合太多叹息 我不能够忘记你 啊 到底何去何从 这段情留在我心中