Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 雨中的孤雁/ Chim Nhạn Cô Đơn Trong Mơ Báo Lỗi

Ca sỹ: |

526 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 雨中的孤雁/ Chim Nhạn Cô Đơn Trong Mơ

抱在怀里的旧相片

歌 是我唯一的伴侣

词 你说要回来我身边

转 春去秋来几度秋霜损容颜

自 啊…啊…

音 我好比那雨中的孤雁

魁 ---Music---

网 燃在心中的小火焰

i 蜡炬成灰泪已干

n 你再不回来我身边

k 从此再也见不到我容颜

u 啊…啊…

i 我好比那雨中的孤雁

· ---Music---

c 燃在心中的小火焰

o 蜡炬成灰泪已干

m 你再不回来我身边

  从此再也见不到我容颜

  啊…啊…

  我好比那雨中的孤雁