Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 无奈的思绪/ Tâm Trạng Tiếc Nuối Báo Lỗi

Ca sỹ: |

707 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 无奈的思绪/ Tâm Trạng Tiếc Nuối

又一阵风又一阵雨

只有平添无奈的思绪

孤单独自在夜里

身边略过茫茫的风雨

心理的凄迷

只剩模糊和迷离

风不停吹过去

雨洒落我心底

只有平添无奈的思绪

从此两分离

从此千万里

留下黑夜缠绵的思绪

无奈无奈

无奈的思绪

孤单独自在夜里

身边略过茫茫的风雨

心理的凄迷

只剩模糊和迷离

风不停吹过去

雨洒落我心底

只有平添无奈的思绪

从此两分离

从此千万里

留下黑夜缠绵的思绪

无奈无奈

无奈的思绪

风不停吹过去

雨洒落我心底

只有平添无奈的思绪

从此两分离

从此千万里

留下黑夜缠绵的思绪

无奈无奈

无奈的思绪

又一阵风又一阵雨

无奈的思绪