Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 痴情的爱/ Tình Yêu Si Tình Báo Lỗi

Ca sỹ: |

693 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 痴情的爱/ Tình Yêu Si Tình

用尽心血在爱你

歌 为何你还不满意

词 每当你离去

转 留给我的总是

自 一片片痛苦的回忆

音 谁叫我爱上你

魁 爱上你不容易

网 总有那委屈埋在心底

i 啊~爱情纵然不如意

n 也不该放弃

k 等待你回心转意

u 接受我这片心意

i (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

· 用尽心血在爱你

c 为何你还不满意

o 每当你离去

m 留给我的总是

 一片片痛苦的回忆

 谁叫我爱上你

 爱上你不容易

 总有那委屈埋在心底

 啊~爱情纵然不如意

 也不该放弃

 等待你回心转意

 接受我这片心意

 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

 谁叫我爱上你

 爱上你不容易

 总有那委屈埋在心底

 啊~爱情纵然不如意

 也不该放弃

 等待你回心转意

 接受我这片心意