Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 爱情像流星/ Tình Yêu Như Sao Băng Báo Lỗi

Ca sỹ: |

1,100 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 爱情像流星/ Tình Yêu Như Sao Băng

相逢何必曾相识

转 蓦然回首向夕阳

自 真情换来一场梦

音 往事转头已无踪

魁 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

网 我伤心 我伤心

i 伤心的泪流不完

n 我不能 我不能

k 不能面对新的梦

u 想起从前情绵绵

i 思念的风诉情衷

· (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

c (我伤心我伤心) (伤心眼泪流不完) (诉情衷)

o (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

m 万缕柔情都错过

  原来情意深又浓

  谁知爱情像流星

  欢喜流泪都是爱

  (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

  我伤心 我伤心

  伤心的泪流不完

  我不能 我不能

  不能面对新的梦

  想起从前情绵绵

  思念的风诉情衷