Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 没有归宿的落花/ Hoa Rơi Không Có Nơi Dừng Lại Báo Lỗi

Ca sỹ: |

808 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 没有归宿的落花/ Hoa Rơi Không Có Nơi Dừng Lại

走过熟悉的故乡,

歌 恰似悲言的月冬。

词 落花随流水去不归,

转 剪不断多少的缠绵。

自 啊……啊……

音 刹那间一切都改变,

魁 梦回故里和你片片山水间,

网 误了自己的青春!

i (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

n 没有归宿的落花,

k 最怕寂寞的心酸。

u 盼望在相见海面天,

i 滴滴落雁却象炊烟,

· 啊……,啊……

c 刹那间一切都改变,

o 短暂的良辰美景消失在眼前,

m 就在一瞬间!

  (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

  啊……啊……

  刹那间一切都改变,

  短暂的良辰美景消失在眼前,

  就在一瞬间!