Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 难忘的梦/ Giấc Mơ Khó Quên Báo Lỗi

Ca sỹ: |

38924 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 难忘的梦/ Giấc Mơ Khó Quên

就像是一场难忘的梦 一场难忘的梦

歌 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

词 过去的这段日子 就像是一场难忘的梦

转 你曾给我有太多的温柔 也有太多的苦痛

自 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

音 明明有缘 却又不能结合

魁 对这样的结局 彼此相对泪涟涟

网 只有低语抱怨苍天

i 不能再见面 偏又想要见你

n 忍着内心无比的悲痛 挥走那情缘