Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 后悔/ Hối Hận Báo Lỗi

Ca sỹ: |

702 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 后悔/ Hối Hận

啊 现在才知道后悔

转 只因为深深爱上你 爱上你我没有错

自 我流泪 留下我在回味 为何不给我安慰

音 怎么对我说再会 说走就走头不回

魁 你说要长相厮守 你说爱我到永久

网 原来只是欺骗我 啊 现在才知道后悔

i (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

n 啊 现在才知道后悔

k 你让我看清爱的虚伪 不再为你空徘徊

u 到底是到底是谁的错 最后还是挽不回

i 怎么对我说再会 说走就走头不回

· 错在你说心破碎 错在我不顾一切

c 爱的漩涡躲不过 啊 现在才知道后悔

o (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

m 只因为深深爱上你 爱上你我没有错

  我流泪 流下我在回味 为何不给我安慰

  怎么对我说再会 说走就走头不回

  你说要长相厮守 你说爱我到永久

  原来只是欺骗我 啊 现在才知道后悔

  (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

  啊 现在才知道后悔