Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 离别前夕/ Trước Ngày Ly Biệt Báo Lỗi

Ca sỹ: |

608 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 离别前夕/ Trước Ngày Ly Biệt

#今宵无处躲避,

歌 不想再看镜中的自己,

词 今夜的叹息我孤独的回忆,

转 点点滴滴都会过去。

自 在这离别前夕,

音 爱不爱也已经无意义。

魁 红色的酒杯,

网 啊离别的滋味,

i 相思的酒喝不醉。

n 秋天的痕迹,

k 像我心的悲弃,

u 真情一早已经远离。

i 昨日的两相依,

· 今日的空回忆,

c 我仍在含泪的梦里。#

o (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

m 重复:#,#

  (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

  秋天的痕迹,

  像我心的悲弃,

  真情早已经远离。

  昨日的两相依,

  今日的空回忆,

  我仍在含泪的梦里。