Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 街头月《天涯歌女歌曲)/ Trăng Đầu Đường Báo Lỗi

Ca sỹ: |

13352 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 街头月《天涯歌女歌曲)/ Trăng Đầu Đường

街头月 月如霜 冷冷的照在屋檐上

街头月 月如霜 冷冷的照在屋檐上

母女沦落走街坊 饥寒交迫 只得把歌唱

唱啊唱 唱啊唱 唱不尽白山黑水徒心伤

唱不尽白山黑水徒心伤

街头月 月如勾 弯弯的挂在柳稍头

街头月 月如勾 弯弯的挂在柳稍头

母女相依沿街走 低头缓唱唱到泪双流

流啊流 流啊流 流到了心催肠断不忧愁

流到了 天昏地暗有时休