Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 月圆花好《西厢记插曲》/ Nguyệt Viên Hoa Hảo Báo Lỗi

Ca sỹ: |

69060 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 月圆花好《西厢记插曲》/ Nguyệt Viên Hoa Hảo

浮云散 明月照人来

团圆美满 今朝最

清浅池塘 鸳鸯戏水

红裳翠盖 并蒂莲开

双双对对 恩恩爱爱

这园风儿向着好花吹

柔情蜜意满人间

周璇-月圆花好