Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 莫负青春/ Mạc Phụ Thành Xuân Báo Lỗi

Ca sỹ: |

63712 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 莫负青春/ Mạc Phụ Thành Xuân

山南山北都是赵家庄

赵家庄有一个好姑娘

要问那姑娘长得怎麽好

你就问庄前庄后的少年郎

她减一分瘦来增一分胖

一张樱桃口 一条悬胆的鼻梁

一双眼 两颗星 水上的波浪

满头的青丝 飘啊飘啊那麽长

三月桃花开四月菜花黄

哪家的张生敢跳粉白墙

那四尺墙难过把青天上

可就是关不住满院子春光

年青的小伙子哪个不想

心里头想 嘴里不敢声张

谁来斗斗狠 谁来比比强

谁要是强啊 谁就娶这好姑娘