Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 高岗上/ Trên Đồi Cao Báo Lỗi

Ca sỹ: |

950 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 高岗上/ Trên Đồi Cao

站立在高岗上

举目向四周望

故乡的河山

美丽雄壮

让我们信步倘徉

花园没有屏障

流水没有阻挡

原野的风景

没有围墙

让我们任意欣赏

这里有肥沃的土壤

稻梁在土壤中生长

当每次丰收的时光

仿佛是百花开放

大地充满清香

云雀在欢呼飞翔

空谷里传来一片回响

为着这河山歌唱