Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 四季歌《马路天使插曲/ Bài Ca Bốn Mùa Báo Lỗi

Ca sỹ: |

1,111 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 四季歌《马路天使插曲/ Bài Ca Bốn Mùa

田 汉 词 贺绿汀 曲

春季到来绿满窗,

大姑娘窗下绣鸳鸯。

忽然一阵无情棒,

打得鸳鸯各一旁。

夏季到来柳丝长,

大姑娘漂泊到长江。

江南江北风光好,

怎及青纱起高粱。

秋季到来荷花香,

大姑娘夜夜梦家乡。

醒来不见爹娘面,

只见窗前明月光。

冬季到来雪茫茫,

寒衣做好送情郎。

血肉筑出长城长,

奴愿做当年小孟姜。