Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 葬花《红楼梦插曲》/ Chôn Hoa Báo Lỗi

Ca sỹ: |

79498 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 葬花《红楼梦插曲》/ Chôn Hoa

花谢花飞飞满天

红销香断有谁怜

游丝软系飘春榭

落絮轻沾扑秀帘

尔今思去侬收葬

未卜侬身何日葬

侬今葬花人笑痴

他年葬侬知是谁

试看春残花渐落

便是红颜老死时

一朝春尽红颜老

花落人亡两不知