Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 小小洞房《莫负青春插曲》/ Tiểu Tiểu Động Phòng Báo Lỗi

Ca sỹ: |

1,047 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 小小洞房《莫负青春插曲》/ Tiểu Tiểu Động Phòng

小小洞房

小小洞房灯明亮

手扶栏杆细端详

象牙床挂红罗帐

珊瑚双枕绣鸳鸯

鸳鸯戏水水翻浪

水上人影一双双

春来杨柳千条线

情丝长绕有情郎