Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 交换/ Trao Đổi Báo Lỗi

Ca sỹ: |

21619 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 交换/ Trao Đổi

日出日落 梦在坠落

春夏秋冬 流过指缝

拥有失落 谁对谁错

旧爱如风 无情依旧

有谁能够 清楚告诉我

聪明的选择 我的心好痛

相遇分手 灵魂失控

聚散离合 谁在作弄

有谁能够 清楚告诉我

最后的选择 为何心好痛

昨天那一双骄傲翅膀

却在人群里搁浅停航

曾经发光的梦想

是否变了样

我曾拥抱你在我胸膛

如今却让思念捆绑

纵然我拥有世界

拿什么与你交换

最后的选择 我的心好痛