Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 春之晨《花外流莺插曲》/ Sáng Sớm Ngày Xuân Báo Lỗi

Ca sỹ: |

1,135 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 春之晨《花外流莺插曲》/ Sáng Sớm Ngày Xuân

欢迎欢迎

欢迎这春天的早晨

这早晨的光临

花朵儿嘻笑

柳丝儿轻盈

枝头的小鸟也在这里

播送着流行的歌声

欢迎欢迎

欢迎这春天的早晨

这早晨的光临

带来了明朗

带来了温馨

阶前的小猫也在打滚

仿佛有无限的兴奋

一年之计在于春

一日之计在于晨

我们要珍惜青春

我们要歌颂凌晨

一年之计在于春

一日之计在于晨

我们要珍惜青春

我们要歌颂凌晨

欢迎欢迎

欢迎这春天的早晨

这早晨的光临

愿春长在

愿春无尽

温暖在春光中酩酊

我们在春风中耕耘