Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 疯狂世界/ Thế Giới Điên Cuồng Báo Lỗi

Ca sỹ: |

960 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 疯狂世界/ Thế Giới Điên Cuồng

鸟儿拼命的唱

花儿任性的开

你们太痛快太痛快呀

太痛快

鸟儿为什么唱

花儿为什么开

你们太奇怪太奇怪呀

太奇怪

什么叫痛快

什么叫奇怪

什么叫情什么叫爱

鸟儿从此不许唱

花儿从此不许开

我不要这疯狂的世界

这疯狂的世界

什么叫痛快

什么叫奇怪

什么叫情什么叫爱

鸟儿从此不许唱

花儿从此不许开

我不要这疯狂的世界

这疯狂的世界