Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 知音何处觅/ Tri Âm Tìm ở Đâu? Báo Lỗi

Ca sỹ: |

954 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 知音何处觅/ Tri Âm Tìm ở Đâu?

天地苍苍人海茫茫

知心的人儿在何方

叫人费思量

花儿会开放月儿会明亮

只有那知音难寻访

除非是梦想

我的梦想有一个天堂

到处都是吹奏着神话

看着我歌唱

知心的人儿在身旁

我的歌声有他在欣赏

我的心意由他来猜想

纵然在梦乡也觉得荡气回肠

花儿会开放月儿会明亮

只有那知音难寻访

除非是梦想

我的歌声有他在欣赏

我的心意由他来猜想

纵然在梦乡也觉得荡气回肠

花儿会开放月儿会明亮

只有那知音难寻访