Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 渔家女/ Cô Gái Nhà Ngư Báo Lỗi

Ca sỹ: |

906 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 渔家女/ Cô Gái Nhà Ngư

天上旭日初升湖面好风和顺

摇荡着渔船摇荡着渔船

做我们的营生

手把网儿张眼把鱼儿等

一家的温饱就靠这早晨

男的不洗脸女的不搽粉

大家各自找前程

不管是夏是冬不管是秋是春

摇荡着渔船摇荡着渔船

做我们的营生做我们的营生

不管是夏是冬不管是秋是春

摇荡着渔船摇荡着渔船

做我们的营生做我们的营生