Menu Sliding loi bai hat Search

精选集.第五辑/ Tập Tuyển Chọn Đĩa 5

Hàn Bảo Nghi

5,440 Lượt nghe

Album Tập Tuyển Chọn Đĩa 5 của Hàn Bảo Nghi được phát hành vào năm 1988, album này gồm có 16 bài hát trong đó có những ca khúc chính: Tình Đêm Qua Giấc Mơ Đêm Qua, Hoa Rơi Không Có Nơi Dừng Lại, Tình Yêu Như Sao Băng...

Danh sách bài hát trong album