Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 恋曲1980/ Tình Ca 1980 Báo Lỗi

Ca sỹ: |

687 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 恋曲1980/ Tình Ca 1980

你曾经对我说 你永远爱着我

爱情这东西我明白 但永远是什么

姑娘你别哭泣 我俩还在一起

今天的欢乐将是 明天永恒的回忆

啦......啦......

今天的欢乐将是 明天永恒的回忆

什么都可以抛弃 什么也不能忘记

现在你说的话都只是你的勇气

春天刮着风 秋天下着雨

春风秋雨多少海誓山盟随风远去

啦......啦......

亲爱的莫再说你我永远不分离

你不属于我 我也不拥有你

姑娘世上没有人有占有的权利

或许我们分手 就这么不回头

至少不用编织一些美丽的借口

啦......啦......

亲爱的莫再说你我永远不分离

啦......啦......

亲爱的莫再说你我永远不分离

啦......啦......

亲爱的莫再说你我明天要分离

啦......啦......

亲爱的莫再说你我永远不分离