Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 蒲公英/ Bồ Công Anh Báo Lỗi

Ca sỹ: |

1,057 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 蒲公英/ Bồ Công Anh

对雨说的是你无言的话

想着你的心事

风里雾里你曾昂然伫立

等着命运的消息

阳光中是否有你真挚的爱

露水里是否有你喜悦的泪

说过了

蝴蝶你别再迷恋我的芳香

朝阳向你绽放他的微笑

你的永恒的憧憬