Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 鹿港小镇/ Lục Cảng Tiểu Trấn Báo Lỗi

Ca sỹ: |

670 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 鹿港小镇/ Lục Cảng Tiểu Trấn

假如你先生来自鹿港小镇

请问你是否看见我的爹娘

我家就住在妈祖庙的后面

卖着香火的那家小杂货店

假如你先生来自鹿港小镇

请问你是否看见我的爱人

想当年我离家时她已十八

有一颗善良的心和一卷长发

台北不是我的家

我的家乡没有霓虹灯

鹿港的街道 鹿港的渔村

妈祖庙里烧香的人们

台北不是我的家

我的家乡没有霓虹灯

鹿港的清晨 鹿港的黄昏

徘徊在文明里的人们

假如你先生回到鹿港小镇

请问你是否告诉我的爹娘

台北不是我想象的黄金天堂

都市里没有当初我的梦想

在梦里我再度回到鹿港小镇

庙里膜拜的人们依然虔诚

岁月掩不住爹娘淳朴的笑容

梦中的姑娘依然长发盈空

再度我唱起这首歌

我的歌中和有风雨声

归不到的家园 鹿港的小镇

当年离家的年轻人

台北不是我的家

我的家乡没有霓虹灯

繁荣的都市 过渡的小镇

徘徊在文明里的人们

哦----

听说他们挖走了家乡的红砖砌上了水泥墙

家乡的人们得到他们想要的却又失去他们拥有的

门上的一块斑驳的木板刻着这么几句话

子子孙孙永保佑 世世代代传香火

啊,鹿港的小镇

台北不是我的家

我的家乡没有霓虹灯

鹿港的街道 鹿港的渔村

妈祖庙里烧香的人们

台北不是我的家

我的家乡没有霓虹灯

鹿港的清晨 鹿港的黄昏

徘徊在文明里的人们

假如你先生回到鹿港小镇

请问你是否告诉我的爹娘

台北不是我想象的黄金天堂

都市里没有当初我的梦想

在梦里我再度回到鹿港小镇

庙里膜拜的人们依然虔诚

岁月掩不住爹娘淳朴的笑容

梦中的姑娘依然长发盈空

再度我唱起这首歌

我的歌中和有风雨声

归不到的家园 鹿港的小镇

当年离家的年轻人

台北不是我的家

我的家乡没有霓虹灯

繁荣的都市 过渡的小镇

徘徊在文明里的人们

哦----

听说他们挖走了家乡的红砖砌上了水泥墙

家乡的人们得到他们想要的却又失去他们拥有的

门上的一块斑驳的木板刻着这么几句话

子子孙孙永保佑 世世代代传香火

啊,鹿港的小镇