Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 错误/ Sai Lầm Báo Lỗi

Ca sỹ: |

953 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 错误/ Sai Lầm

我打江南走过

那等在季节里的容颜如莲花的开落

东风不来 三月的柳絮不飞

你的心是小小的寂寞的城

恰似青石的街道巷弯

秋雨不下 三月的春辉不减

你的心是小小的寂寞的城

还有每次你那如泣如诉的琴声

可曾挽住你那永远哀伤的梦

还有每次你那如泣如诉的琴声

可曾唱出你那永远哀伤的梦

我嗒嗒的马蹄是个美丽的错误

我不是归人是个过客

还有每次你那纤纤温柔的玉手

可曾挽住你那似铁冷却的心

还有每次你那纤纤温柔的玉手

可曾挽住你那似铁浪子的心

我打江南走过

那等在季节里的容颜如莲花的开落