Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 永远的微笑/ Nụ Cười Vĩnh Hằng Báo Lỗi

Ca sỹ: |

38 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 永远的微笑/ Nụ Cười Vĩnh Hằng

心上的人儿,有笑的脸庞,
他曾在深秋,给我春光,
心上的人儿,有多少宝藏,
他能在黑夜,给我太阳。
我不能够给谁夺走仅有的春光,
我不能够让谁吹熄胸中的太阳。
心上的人儿,你不要悲伤,
愿你的笑容,永远那样。
我不能够给谁夺走仅有的春光,
我不能够让谁吹熄胸中的太阳。
心上的人儿,你不要悲伤,
愿你的笑容,永远那样,

Các bài hát khác