Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 四季歌《马路天使插曲/ Bài Ca Bốn Mùa Báo Lỗi

Ca sỹ: |

71 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 四季歌《马路天使插曲/ Bài Ca Bốn Mùa

田 汉 词 贺绿汀 曲
春季到来绿满窗,
大姑娘窗下绣鸳鸯。
忽然一阵无情棒,
打得鸳鸯各一旁。
夏季到来柳丝长,
大姑娘漂泊到长江。
江南江北风光好,
怎及青纱起高粱。
秋季到来荷花香,
大姑娘夜夜梦家乡。
醒来不见爹娘面,
只见窗前明月光。
冬季到来雪茫茫,
寒衣做好送情郎。
血肉筑出长城长,
奴愿做当年小孟姜。

Các bài hát khác