Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 疯狂世界/ Thế Giới Điên Cuồng Báo Lỗi

Ca sỹ: |

56 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 疯狂世界/ Thế Giới Điên Cuồng

鸟儿拼命的唱
花儿任性的开
你们太痛快太痛快呀
太痛快
鸟儿为什么唱
花儿为什么开
你们太奇怪太奇怪呀
太奇怪
什么叫痛快
什么叫奇怪
什么叫情什么叫爱
鸟儿从此不许唱
花儿从此不许开
我不要这疯狂的世界
这疯狂的世界
什么叫痛快
什么叫奇怪
什么叫情什么叫爱
鸟儿从此不许唱
花儿从此不许开
我不要这疯狂的世界
这疯狂的世界

Các bài hát khác