Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 春之晨《花外流莺插曲》/ Sáng Sớm Ngày Xuân Báo Lỗi

Ca sỹ: |

34 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 春之晨《花外流莺插曲》/ Sáng Sớm Ngày Xuân

欢迎欢迎
欢迎这春天的早晨
这早晨的光临
花朵儿嘻笑
柳丝儿轻盈
枝头的小鸟也在这里
播送着流行的歌声
欢迎欢迎
欢迎这春天的早晨
这早晨的光临
带来了明朗
带来了温馨
阶前的小猫也在打滚
仿佛有无限的兴奋
一年之计在于春
一日之计在于晨
我们要珍惜青春
我们要歌颂凌晨
一年之计在于春
一日之计在于晨
我们要珍惜青春
我们要歌颂凌晨
欢迎欢迎
欢迎这春天的早晨
这早晨的光临
愿春长在
愿春无尽
温暖在春光中酩酊
我们在春风中耕耘

Các bài hát khác