Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Chiếc Máy Thời Gian Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Bình Nguyên

95,468 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Chiếc Máy Thời Gian

Nếu có ước muôn điều chi

Anh se ước muốn em quay vê

Nếu co chiếc máy thời gian

Anh se quay trở về ngày xưa

Để tim diều em đã lăng quên

Để tim ngôi sao tuyết ngày xưa

Tìm lại từ lời hứa hôm nao

Rằng đến khi tuyết tan em vê


Đk:

Nhưng giường nhu em đã quên rồi khi mùa đông bên anh giần trôi

Sao vẫn chưa chưa thấy em về con tim anh đợi chờ mong nhớ

Bao ngày qua anh vân âm thầm nơi con tim anh luôn chờ mong

Mong rằng em sẽ quay trở về bên anh nhu sao tuyết ngày xưa.