Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Về nơi hát ghẹo Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Trịnh Hùng Khanh

11,208 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Về nơi hát ghẹo

VỀ NƠI HÁT GHẸO
nHẠC: Nhạc Hùng Khanh
Thơ: Đăng Ninh
Ca sí: Hồng Liên


Về Thanh Uyên nơi em
Câu ca xưa em hát
gửi lời và trao quạt
Hôi Xuân lòng bâng khuâng


ơi Bác Mẹ tiêntề
Anh sang mà làm rể
Ghẹo sao mà yêu thế
Để em về làm dâu


Tay anh bắc nhịp cầu
Bằng ván mong thuở trước
Nếu em sang chẳng đựoc
Anh lại bồng em sang


Ghẹo để mà vấn vương
Ghẹo nên thương cứ ghẹo
Dẫu rằng xa muôn nẻo
Cũng tìm về hội Xuân


Gửi lời và trao quạt
Ghẹo thôi mà bâng khuâng

Các bài hát khác