Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Ly Cà Phê Ban Mê Báo Lỗi

Ca sỹ: |

380,999 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Ly Cà Phê Ban Mê

Ly cà phê như muốn nói, nói cùng em câu gì

Ly cà phê như muốn hát, hát cùng em câu gì

Hương … bay theo làn khói vẽ mùa xuân long lanh

Hương … bay theo làn tóc vẽ tình yêu mong manh


Ánh mắt, ánh mắt em xanh hay mùa xuân đang về

Khói thuốc bâng khuâng ly cà phê

Tiếng hát, tiếng hát cao nguyên như ngàn xưa vọng về

Ánh mắt soi trong ly cà phê ... Ban Mê


Mai anh đi theo câu hát nỗi buồn dâng xa gần

Ly cà phê như lưu luyến rót vào đêm rượu cần

Hương … cao nguyên còn đó thắm đượm trên đôi môi

Hương … cao nguyên còn mãi phía trời mây xa xôi


Ánh mắt, ánh mắt em xanh hay mùa xuân đang về

Khói thuốc bâng khuâng ly cà phê

Tiếng hát, tiếng hát cao nguyên như ngàn xưa vọng về

Ánh mắt soi trong ly cà phê … Ban Mê ~~


Ban Mê, Ban Mê ~, Ban Mê ~

Ban Mê ~, Ban Mê ~, Ban Mê ~~

Yeah ~~

Ban Mê ~~