Menu Sliding loi bai hat Search
Đâu Phải Bởi Mùa Thu

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Đâu Phải Bởi Mùa Thu Báo Lỗi

Ca sỹ: |

116,242 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Đâu Phải Bởi Mùa Thu

Em ru gì ? Lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền, vết rạn thời gian.

Em ru gì ? Lời ru cho biển khơi, biển khơi biết bao giờ ngừng lại.

Em ru gì ? Lời ru cho ta, một đời đam mê, một đời giông tố.

Em ru gì cho ta, qua bao ngày phôi pha.....

Câu hát ngân lên bỗng tắt nữa chừng.

Thôi đừng hát ru! Thôi đừng day dứt.

Lá trút rơi nhiều, đâu phải bởi mùa thu.


Em ru gì ? Lời ru bao tiếc nuối, tiếc nuối một đời, ước vọng tàn phai.

Em ru gì ? Lời ru cho ngày mai, ngày mai biết bao giờ trở lại.

Em ru gì ? Lời ru cho ta, một đời đam mê, một đời giông tố.

Em ru gì cho ta, qua bao ngày phôi pha.....

Câu hát ngân lên bỗng tắt nữa chừng.

Thôi đừng hát ru! Thôi đừng day dứt.

Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.


Em ru gì ? Lời ru cho ta, một đời đam mê, một đời giông tố.

Em ru gì cho ta, qua bao ngày phôi pha.....

Câu hát ngân lên bỗng tắt nữa chừng.

Thôi đừng hát ru! Thôi đừng day dứt.

Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.

......

Thôi đừng hát ru! Thôi đừng day dứt.

Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.