Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Mặt Trời Êm Dịu Báo Lỗi

Ca sỹ: |

29,719 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Mặt Trời Êm Dịu

Mặt trời ngày mùa xuân xanh thắm

Và mặt trời của em

Rạng ngời mà vẫn không chói lóa

Thật hiền mặt trời của em

Mắt xanh hỡi trăng đêm rằm mặt trời của em đó

Với em với em anh là mặt trời

Mùa Xuân êm dịu

Sáng trong hỡi trăng đêm rằm mặt trời của em đó

Với em với em anh là mặt trời

Mùa Xuân êm dịu


Mặt trời ngày mùa xuân xanh thắm

Và mặt trời của em

Mặt Trời cười lung linh nắng

Dịu dàng mặt Trời của em

Mắt xanh hỡi trăng đêm rằm mặt trời của em đó

Với em với em anh là mặt trời

Mùa Xuân êm dịu

Sáng trong hỡi trăng đêm rằm mặt trời của em đó

Với em với em anh là mặt trời

Mùa Xuân êm dịu