Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Nghe Tin Báo Lỗi

Ca sỹ: |

307,777 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Nghe Tin

nghe tin có ngừơi sang nhà em

người quen bên kia trái đất trở về thăm

nghe tin nay mai em tôi sẽ lấy chồng

sao trong tôi con tim chợt nghe nhói đau


nghe tin bố mẹ em đồng ý

và 2 bên sẽ sớm tính chuyện trầu cau

nghe tin hôm qua em suốt ngày ngẩn ngơ

và ngồi bên hiên nhà em tay ôm mặt khóc


này người yêu bé nhỏ tôi yêu thật nhiều

em hỡi xin em đừng buồn cho duyên phận mình

dù mai đây 2 ta đành cách xa

em đừng vì tôi em ơi hãy sống vui

này người yêu bé nhỏ tôi thương thật nhiều

em hỡi xin tìm quên lãng trong cuộc đời mới

tình yêu em ơi này em xin chôn trong quá khứ

phải đành quên kho duyên ta chỉ thế thôi

số kiếp em và tôi cách xa 1 trời
nghe tin có ngừơi sang nhà em

người quen bên kia trái đất trở về thăm

nghe tin nay mai em tôi sẽ lấy chồng

sao trong tôi con tim chợt nghe nhói đau


nghe tin bố mẹ em đồng ý

và 2 bên sẽ sớm tính chuyện trầu cau

nghe tin hôm qua em suốt ngày ngẩn ngơ

và ngồi bên hiên nhà em tay ôm mặt khóc


này người yêu bé nhỏ tôi yêu thật nhiều

em hỡi xin em đừng buồn cho duyên phận mình

dù mai đây 2 ta đành cách xa

em đừng vì tôi em ơi hãy sống vui

này người yêu bé nhỏ tôi thương thật nhiều

em hỡi xin tìm quên lãng trong cuộc đời mới

tình yêu em ơi này em xin chôn trong quá khứ

phải đành quên kho duyên ta chỉ thế thôi

số kiếp em và tôi cách xa thật rồi!

phải đành quên kho duyên ta chỉ thế thôi

số kiếp em và tôi cách xa .......1 trời!