Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Lời Bài Hát Nhớ Anh

Em ghét tiếng đêm thì thầm lời con gái.
Ghét tiếng mưa rơi từng giọt buồn.
Ghét gió trở mình ngoài hiên.
Ghét tiếng thở dài của em.
Không còn khoảng lặng thời gian
Cho lòng nghe trong mơ hồ
Anh nói yêu em.

Em ghét tiếng đêm thì thầm lời con gái.
Ghét tiếng mưa rơi từng giọt buồn.
Ghét gió trở mình ngoài hiên.
Ghét tiếng thở dài của em.
Không còn, không còn khoảng lặng thời gian
Cho lòng nghe trong mơ hồ
Anh nói yêu em.

Các bài hát khác