Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Trả Hết Ân Tình Báo Lỗi

Ca sỹ: , | ,

3,804,258 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Trả Hết Ân Tình

Trả lại cho.. anh....

Tình yêu thuở hôm nào

Ngày mình mới quen...

Nhau.....

Anh trả lại cho em

Nụ hôn thuở dại khờ

Tình yêu mãi tôn thờ

Nhưng bây giờ

Như giấc mơ... thôi.....

Trả lại cho anh

Bài ca của riêng.. mình

Mà anh viết cho....

Em

Anh trả lại cho em

Đường xưa dưới mưa chiều

Dù cho vẫn yêu nhiều

Nhưng thôi giờ

Trả lại người... yêu......

Trả hết ân tình

Một thời thương thời nhớ

Trả hết cho nhau

Bao kỷ niệm in... sâu.....

Trả hết thì thôi

Coi như mình

Hết duyên rồi

Mai nếu ta có gặp

Xin cúi mặt

Như.. mình chẳng.... quen......

Trả lại cho.. anh....

Tình yêu thuở hôm nào

Ngày mình mới quen...

Nhau.....

Anh trả lại cho em

Nụ hôn thuở dại khờ

Tình yêu mãi tôn thờ

Nhưng bây giờ

Như giấc mơ... thôi.....

Trả lại cho anh

Bài ca của riêng.. mình

Mà anh viết cho....

Em

Anh trả lại cho em

Đường xưa dưới mưa chiều

Dù cho vẫn yêu nhiều

Nhưng thôi giờ

Trả lại người... yêu......

Trả hết ân tình

Một thời thương thời nhớ

Trả hết cho nhau

Bao kỷ niệm in... sâu.....

Trả hết thì thôi

Coi như mình

Hết duyên rồi

Mai nếu ta có gặp

Xin cúi mặt

Như.. mình chẳng.... quen......

Trả hết thì thôi

Coi như mình

Hết duyên rồi

Mai nếu ta có gặp

Xin cúi mặt....

Như.. mình chẳng.... quen......

Các bài hát khác