Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Đắp Mộ Cuộc Tình Báo Lỗi

Ca sỹ: , | ,

4,324,415 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Đắp Mộ Cuộc Tình

Xây giấc mộng ban đầu

Yêu người thuở mới đôi mươi

Em đang độ trăng tròn

Từng ngày qua phố

Áo em trắng cả đường về

Lá thư ướp mộng học trò

Mối tình xanh như khúc hát

Ai đã hẹn với thề

Để rồi lỡ mối duyên thơ

Ra đi chẳng giã từ

Ngày em thay áo

Áo hoa pháo đỏ rượu nồng

Có ai nát cả cõi lòng

Đứng nhìn em bước bên chồng

Hai mươi năm cuộc mộng dở dang

Khắc sâu bóng nàng

Lắng trong cung đàn

Em giờ ở đâu hẳn vui duyên mới

Hai mươi năm cuộc rượu còn đây

Uống qua tháng ngày

Cố quên đi người

Say hoài sầu không vơi

Tình duyên ta tiếc

Uống thêm ly này

Ôm giấc mộng lỡ làng

Những chiều lắng tiếng mưa rơi

Đêm say chờ trăng tàn

Từng thu thay lá

Lá rơi đắp mộ cuộc tình

Lá bay chất nặng tuổi đời

Nhớ người ta rót ly này

Ai đã hẹn với thề

Để rồi lỡ mối duyên thơ

Ra đi chẳng giã từ

Ngày em thay áo

Áo hoa pháo đỏ rượu nồng

Có ai nát cả cõi lòng

Đứng nhìn em bước bên chồng

Hai mươi năm cuộc mộng dở dang

Khắc sâu bóng nàng

Lắng trong cung đàn

Em giờ ở đâu hẳn vui duyên mới

Hai mươi năm cuộc rượu còn đây

Uống qua tháng ngày

Cố quên đi người

Say hoài sầu không vơi

Tình duyên ta tiếc

Uống thêm ly này

Ôm giấc mộng lỡ làng

Những chiều lắng tiếng mưa rơi

Đêm say chờ trăng tàn

Từng thu thay lá

Lá rơi đắp mộ cuộc tình

Lá bay chất nặng tuổi đời

Nhớ người ta rót ly này

Từng thu thay lá

Lá rơi đắp mộ cuộc tình

Lá bay chất nặng tuổi đời

Nhớ người ta rót ly này

Các bài hát khác