Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Đoạn Tái Bút Báo Lỗi

Ca sỹ: , | ,

Sáng Tác: Tú Nhi

6,195,181 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Đoạn Tái Bút

Ta xa rồi anh nhé

Đường anh anh cứ vui

Đừng về bên gác trọ

Để mặc tôi với đời

Em đi thật xa

Quên hết chuyện ngày qua

Ở đây dù mưa gió

Một mình tôi sẽ đi qua

Tôi đi tìm bôi xóa

Hình anh trong mắt tôi

Lời nào hai đứa nguyện

Và tìm quên kỷ niệm

Men cay từng đêm

Cũng chỉ đầy đọa thêm

Tình nhân tình nhân hỡi

Từ xin giã nhân tình

Tôi tôi ngỡ em còn thơ

Như lòng tôi ước mơ

Nên thầm yêu tha thiết

Và nguyện sẽ tôn thờ

Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu

Giờ đây xót xa nhiều

Cơn mưa nào không dứt

Buồn riêng ai chóng phai

Lời nào không chuốt chải

Tình nào luôn thắm hoài

Tôi không giận em

Nhưng tiếc buồn tơ duyên

Tầm tay nào tôi với

Tình xa cách nhau rồi

Tôi đi tìm bôi xóa

Hình anh trong mắt tôi

Lời nào hai đứa nguyện

Và tìm quên kỷ niệm

Men cay từng đêm

Cũng chỉ đầy đọa thêm

Tình nhân tình nhân hỡi

Từ xin giã nhân tình

Tôi tôi ngỡ em còn thơ

Như lòng tôi ước mơ

Nên thầm yêu tha thiết

Và nguyện sẽ tôn thờ

Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu

Giờ đây xót xa nhiều

Cơn mưa nào không dứt

Buồn riêng ai chóng phai

Lời nào không chuốt chải

Tình nào luôn thắm hoài

Tôi không giận em

Nhưng tiếc buồn tơ duyên

Tầm tay nào tôi với

Tình ta cách nhau rồi

Tôi không giận anh

Nhưng tiếc buồn tơ duyên

Tầm tay nào tôi với

Tình ta cách nhau rồi

Các bài hát khác