Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Intro Báo Lỗi

Ca sỹ: |

179,970 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Intro

Đừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu. Say you dooooĐừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu. Say you dooooĐừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu. Say you dooooĐừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu. Say you dooooĐừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu. Say you dooooĐừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu. Say you dooooĐừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu. Say you dooooĐừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu. Say you doooo

Các bài hát khác