Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Con Khóc Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Bùi Anh Tuấn - Tô Minh Vũ

2,089,119 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Con Khóc

Nghĩa mẹ chín nặng mườii đau..vì con...Công cha núi cao sớm khuya bao canh trònTiếng con bật khóc nếp nhăn khi thấy conMắt cha mỉm cườiÀ ơiTóc mây dáng còng bà đi chợ mưaMùa đông nay gió ùa ông ơi thương giấc ho trưaNép trong hình bóng già...con khócCon muốn được nói ra con yêu thương ai hơn chaNói là với con mẹ quan trọng đến nhường nào...Nếu như thời gian xóa nhòa đi bao nếp nhăn...À ơi...mẹ ru con ngủ cho ngoan...À ơi...mẹ ru con ngủ cho ngoan...Tóc mây dáng còng bà ơi trời mưa..Mùa đông nay gió ùa, ông ơi ông bớt ho chưa?Nép trong hình bóng già..con khóc...Con muốn được nói ra con yêu thương ai hơn chaNói là với con mẹ quan trọng đến nhường nào...Nếu như thời gian xóa nhòa đi bao nếp nhăn...À ơi...à ơi...àÀ ơi...mẹ ru...à ơi...con ngủ cho ngoanCon muốn được nói ra con yêu thương ai hơn chaNói là với con mẹ quan trọng đến nhường nào...Nếu như thời gian.... xóa nhòa đi bao nếp nhăn...À ơi...à ơi...àÀ ơi...mẹ ru...à ơi...con ngủ cho ngoan...

Các bài hát khác