Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Noel Ế [Xem Clip] Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Kay Trần

1,051,082 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Noel Ế

Mùa đông cứ thế cứ thế sang

Đoi bàn tay vẫn cứ vẫn cứ run

Chẳng có ai bên tôi, vẫn ước mơ quanh năm

Chỉ mong được có tay nắm tay se lạnh

Dù cho trái đất cứ thế quay

Hay tại tôi xấu trai quá đi thôi

Merry christmas! FA suốt noel, gặt đi phiền lo hãy cứ vui lên nào


I wanna Merry merry Christmas

Merry merry Christmas


Không có ai yêu thì sao? FA suốt noel thì sao?

Bên cạnh tôi luôn có bạn bè và gia đình

I wanna Merry merry Christmas

Merry merry Christmas

Ta hãy cứ tung tăng tự do

Cứ hát ca vui ngày đêm

Và thầm mong Noel sẽ có ai yêu tôi


Tên tôi là Kay Trần nà

Và bao nhiêu năm trôi qua nà

Tuần nào cũng phải ở nhà, chẳng biết lý do vì sao nà

Người ta thì đi chơi Noel

Tôi thì cầu mưa cho bớt đen

Mưa thì chẳng có mưa mà trai gái họ vẫn cứ làm quen

Merry merry Christmas! Chẳng có cái thiệp giáng sinh nào

Merry merry Christmas! Chẳng muốn đi đâu chơi là sao

Merry merry Christmas! Ở nhà chơi với dế riết rồi quen nên Noel hay dịp lễ không có một đứa friend


Mùa đông cứ thế cứ thế sang

Đoi bàn tay vẫn cứ vẫn cứ run

Chẳng có ai bên tôi, vẫn ước mơ quanh năm

Chỉ mong được có tay nắm tay se lạnh

Dù cho trái đất cứ thế quay

Hay tại tôi xấu trai quá đi thôi

Merry christmas! FA suốt noel, gạt đi phiền lo hãy cứ vui lên nào


I wanna Merry merry Christmas

Merry merry Christmas


Không có ai yêu thì sao? FA suốt noel thì sao?

Bên cạnh tôi luôn có bạn bè và gia đình

I wanna Merry merry Christmas

Merry merry Christmas

Ta hãy cứ tung tăng tự do

Cứ hát ca vui ngày đêm

Và thầm mong Noel sẽ có ai yêu tôi


(Jingle bell x3 hey) x3

FA muôn năm


I wanna Merry merry Christmas

Merry merry Christmas


Không có ai yêu thì sao? FA suốt noel thì sao?

Bên cạnh tôi luôn có bạn bè và gia đình

I wanna Merry merry Christmas

Merry merry Christmas

Ta hãy cứ tung tăng tự do

Cứ hát ca vui ngày đêm

Và thầm mong Noel sẽ có ai yêu tôi