Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Thanh Niên Báo Lỗi

Ca sỹ: |

509,383 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Thanh Niên

Một thành phố vẫn đang phát triển

Mọi công việc vẫn đang tiếp diễn

Có một người không cần đưa tiễn

Anh em ơi xin đừng làm phiền

Sinh ra trong gia đình hà tiện

Bà dạy anh lao động kiếm tiền

Ông dạy anh phải biết tiết kiệm

Bố thì không thích anh gây chuyện

Xã hội cũng đến lúc đảo điên

Người tài giỏi người thì hùng biện

Ông này gặp ông kia tắt điện

Còn anh thì xin đừng làm phiền

Ôi câu chuyện cũng chỉ vì tiền

Có nhiều tiền lại muốn có quyền

Vài cô gái nhảy vào cuộc chiến

Nam Bắc lại phân tranh hai miền

Ai cũng tranh giành nhau vương miện

Sao không kéo lên phường mà kiện

Lúc có cơm ai cũng xuất hiện

Lúc hết cơm là hết làm phiền

Sóng gió cùng trên một con thuyền

Đổ mồ hôi đổ máu triền miên

Loạn lắm rồi đến lúc phải yên

Một số người không được trả tiền

Một số người chỉ chờ có biến

Đi kiếm tiếng và đi kiếm miếng

Tay lái buôn đi làm một chuyến

Lúc hết chuyện là hết xuất hiện

Ai cũng nảy ra nhiều sáng kiến

Đâu cũng là thanh niên tiên tiến

Người nghèo khó vẫn cứ đảo điên

Người giàu có vẫn trong cung điện


Một thành phố vẫn đang phát triển

Mọi công việc vẫn đang tiếp diễn

Có một người không cần đưa tiễn

Anh em ơi xin đừng làm phiền

Sinh ra trong gia đình hà tiện

Bà dạy anh lao động kiếm tiền

Ông dạy anh phải biết tiết kiệm

Bố thì không thích anh gây chuyện

Tự nhủ mình không được tùy tiện

Lo lập thân và lập gia quyến

Lo bát cơm hàng ngày vào miệng

Mà vẫn phải là người lương thiện

(Mà vẫn phải là người lương thiện ...

Mà vẫn phải là người lương thiện ...?)


Lại sinh ra nhiều thứ để nghiện

Nghiện rượu bia rồi nghiện thuốc phiện

Đi đâu cũng thấy các thanh niên

Ôi anh ơi xin đừng làm phiền

Chỉ mong có một giấc ngủ yên

Được một lúc lại thấy gọi điện

Sống thế này có lúc phát điên

Tắt điện thoại cho tiết kiệm điện

Là con người phải có chính kiến

Không được để người khác sai khiến

Phải nghĩ về gia đình trước tiên

Nhưng vẫn phải tỏ ra thân thiện

Anh đã hết tuổi thích thể hiện

Cũng không còn chết vì sĩ diện

Giờ là lúc phải lo kiếm tiền

Không phải lúc vui chơi sự kiện

Các em gái nào thích sĩ diện

Thích có bạn trai để thể hiện

Thì hãy để cho anh được yên

Tạo điều kiện cho anh kiếm tiền

Ừ thì em rất ngoan và hiền

Gia đình em rất có điều kiện

12 năm học sinh tiên tiến

Về facebook em mà thể hiện

Gia đình anh xuất thân ruộng điền

Sống căn cơ và biết tiết kiệm

Và Việt Nam là nước nông nghiệp

Còn nhà anh thì chưa phát triển

Mới vào thành phố từ cấp huyện

Đã bị tịch thu hết ruộng điền

Chưa được tạo điều kiện công việc

Vì vậy anh hằng ngày tu luyên


Một thành phố vẫn đang phát triển

Mọi công việc vẫn đang tiếp diễn

Có một người không cần đưa tiễn

Anh em ơi xin đừng làm phiền

Sinh ra trong gia đình hà tiện

Bà dạy anh lao động kiếm tiền

Ông dạy anh phải biết tiết kiệm

Bố thì không thích anh gây chuyện

Tự nhủ mình không được tùy tiện

Lo lập thân và lập gia quyến

Lo bát cơm hàng ngày vào miệng

Mà vẫn phải là người lương thiện

(Mà vẫn phải là người lương thiện ...

Mà vẫn phải là người lương thiện ...?)


Ôi thủ đô ngàn năm Văn Hiến

Những con người cả đời cống hiến

Vì sự nghiệp đất nước phát triển

Nam Bắc thì cũng chung tên miền

Rối cục cũng chỉ là vì tiền

Vì đồng tiền là thứ có quyền

Vì miếng ăn phải đổ vào miệng

Vì bình xăng đổ vào phương tiện

Tất cả cũng chỉ là ngụy biện

Vì sự thật nó quá hiển nhiên

Là con người phải mong cầu tiến

Chẳng ai giữ được mãi vương miện

Xã hội cũng đến lúc đảo điên

Chẳng có gì luôn là vĩnh viễn

Anh lại rút về sau chiến tuyến

Có nhiều điều cần phải thực hiện


Một thành phố vẫn đang phát triển

Mọi công việc vẫn đang tiếp diễn

Có một người không cần đưa tiễn

Anh em ơi xin đừng làm phiền

Sinh ra trong gia đình hà tiện

Bà dạy anh lao động kiếm tiền

Ông dạy anh phải biết tiết kiệm

Bố thì không thích anh gây chuyện

Tự nhủ mình không được tùy tiện

Lo lập thân và lập gia quyến

Lo bát cơm hàng ngày vào miệng

Mà vẫn phải là người lương thiện

(Mà vẫn phải là người lương thiện ...

Mà vẫn phải là người lương thiện ...?)