Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Đôi Mắt PleiKu Báo Lỗi

Ca sỹ: |

30,411 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Đôi Mắt PleiKu

Đôi Mắt PleiKu - Siu Black


Đóng góp:


Em đẹp thế Pleiku ơi


Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi


Không dám nhìn vào đôi mắt ấy


Đôi mắt Pleiku biển hồ đầy


Có hàng thông xanh trong đôi mắt em


Có dòng Sê Gian trong đôi mắt em


Tôi uống rượu cần say men say men


Có ngọn lửa nào đang nhen chơi vơi