Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Trông Cây Lại Nhớ Đến Người Báo Lỗi

Ca sỹ: |

7,459 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Trông Cây Lại Nhớ Đến Người

Sáng tác: Đỗ Nhuận


Ai ơi! (chứ) trông cây (a) tôi lại nhớ.

Người (chứ) rừng bao nhiêu (à) cây mọc

(ừ) thì tôi ơn Người (a) bấy nhiêu.

Nhớ Bác Hồ trồng cây năm xưa.

Bác tuy già nhưng còn mạnh khoẻ.

Vì thương dân Bác dặn dò cặn kẽ:

ươm mầm xanh ta như mẹ thương con.

Cả một đời vì nước vì non! Cả một đời vì nước vì non!

Bác vẫn còn nghe điệu hò ví dặm.

Dòng sông Lam, núi Hồng đỡ hận chắc quê hương.

Bác dặn dò lại (ơ) rồi.

Nhớ Bác Hồ trồng cây năm xưa.

Bác thăm già cùng hỏi trẻ.

Hàng cây xanh vẫy chào Người mạnh khoẻ.

Thăm làng Sen thêm yêu cả giang sơn.

Cả một đời vì nước vì non! Cả một đời vì nước vì non!

Bác vẫn còn như màu xanh bất tử.

Tình yêu thương núi đồi ấp ủ.

Rừng cây ru Bác ngủ ngon (ơ) lành.

Ai ơi! (chứ) còn non (a) còn nước còn.

Người (chứ) lòng dân ta (à) xứ Nghệ (ừ)

Càng nhớ những lời (à) Bác dặn