Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Sủng Ái Báo Lỗi

Ca sỹ: |

73,667 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Sủng Ái

☆☆☆Lời 1☆☆☆


Xiǎo xiǎo de niánjì hái bù dǒng shénme shì ài
Què bèi nǐ tián tián de xiào gěi dǎbài
nǐ zhǎzhe dàdà de yǎnjīng, ō nàme kě’ài
Shuōhuà de shǒu wǎng nǎ’er bǎi
Měi yītiān shàngkè xiàkè dūhuì yǒu nǐ de péibàn
Měi yī miǎo nèiróng wǒ dū hěn xǐhuān
jiě bù kāi de jǐhé tú àn
Hé nǐ hóng de liǎn dàodǐ yǒu duōshǎo gè dá’àn..


Wǒ zhǐ xiǎng gěi nǐ gěi nǐ chǒng’ài
Zhè suàn bù suàn bù suàn ài
Wǒ hái hái hái gǎo bù míngbái
Kuàilè de shì xiǎng gēn nǐ fēnxiǎng
Nánguò xiǎng gěi nǐ jiānbǎng
Dì yī cì wéi yīgè rén jǐnzhāng
Wǒ hǎo xiǎng duì nǐ duì nǐ chǒng’ài
Cái duǎn duǎn jǐ gè lǐbài
Xīnqíng huài yīnwèi nǐ bùzài
Yǒuyī dàoguāng nuǎn nuǎn de sǎ xiàlái
Rěn bù zhù de xiǎo qídài yīnwèi ài


☆☆☆Lời 2☆☆☆


Xiǎo xiǎo de niánjì hái bù dǒng shénme shì ài
Què bèi nǐ tián tián de xiào gěi dǎbài
Nǐ zhǎzhe dàdà de yǎnjīng, ō nàme kě’ài
Hǎo xiǎng bǎ nǐ zhuāng jìn kǒudài
Qíshí wǒ yǒuyīgè hǎo de xiǎngfǎ zhǔnbèi dǎsuàn
Liú dào shí nián yǐhòu zài gēn nǐ shuō
gěi nǐ mǎi zuìdà de fángzi zuì kù de qìchē
Zǒu biàn shìjiè měi gè jiǎoluò


Wǒmen zài yībiàn


Wǒ zhǐ xiǎng gěi nǐ gěi nǐ chǒng’ài
zhè suàn bù suàn bù suàn ài
wǒ hái hái hái gǎo bù míngbái
kuàilè de shì xiǎng gēn nǐ fēnxiǎng
nánguò xiǎng gěi nǐ jiānbǎng
dì yī cì wéi yīgè rén jǐnzhāng
wǒ hǎo xiǎng duì nǐ duì nǐ chǒng’ài
Cái duǎn duǎn jǐ gè lǐbài
xīnqíng huài yīnwèi nǐ bùzài
yǒuyī dàoguāng nuǎn nuǎn de sǎ xiàlái
rěn bù zhù de xiǎo qídài yīnwèi ài
☆☆☆Rap☆☆☆
Jiù zhèyàng kànzhe nǐ
Liǎnhóng hóng de hūxī
Zài wǒmen de xīnlǐ, nǐ jiùshì wǒ de dísīní
One Two Three Go!
Zhè bù zhǐshì wǒ de show
nǐ bùyào zǒu ,děng yī děnghòu
děng wǒ néng qiān nǐ de shǒu
Jiùjìng shì bùshì ài
dàodǐ shì bùshì ài
wǒ shítou mùtou mántou cōngtóu nǎodai bùgòu oh


Wǒ xiǎng zhè jiùshì ài
míngmíng zhè jiùshì ài
wǒ tīng nǐ kàn nǐ xiǎng nǐ yào nǐ kāixīn méi gòu


☆☆☆Lặp lại lyrics☆☆☆
Tuổi còn nhỏ chưa biết gì là yêu Nhưng lại bị nụ cười ngọt ngào của bạn đánh bại Đôi mắt to của bạn đáng yêu biết bao Lúc trò chuyện tay hươ đi đâu đấy Mỗi ngày đến trường tan học, đều có bạn bên cạnh Mỗi giây tôi đều rất yêu thích Chẳng biết giải thích những bài toán hình học ấy cũng như khuôn mặt ửng hồng của bạn Rốt cuộc có bao nhiêu đáp án đây Tôi chỉ muốn yêu thương, cưng chiều bạn mãi thôi Đây liệu có phải là tình yêu không? Tôi vẫn mãi chẳng giải đáp được Gặp chuyện vui liền muốn chia sẻ cùng bạn Gặp chuyện buồn chỉ muốn cho bạn mượn bờ vai Lần đầu tiên vì một người mà khẩn trương như vậy Tôi chỉ muốn yêu thương cưng chiều bạn mãi thôi Chỉ mới vài tuần thôi Cảm thấy buồn vì không có bạn ở đây Như một luồng sáng ấm áp chiếu rọi không kiềm được niềm mong chờ, vì đây là tình yêu Tuổi còn nhỏ chưa biết gì là yêu Nhưng lại bị nụ cười ngọt ngào của bạn đánh bại Đôi mắt to của bạn đáng yêu biết bao Thật muốn mang bạn bỏ vào túi áo Thật ra tôi đang có một dự định Đợi mười năm nữa sẽ nói cho bạn biết Muốn mua cho bạn ngôi nhà to nhất, chiếc xe siêu ngầu Đi khắp chân trời góc bể ( Chúng ta hát lại một lần nữa nào) Tôi chỉ muốn yêu thương, cưng chiều bạn mãi thôi Đây liệu có phải là tình yêu không? Tôi vẫn mãi chẳng giải đáp được Gặp chuyện vui liền muốn chia sẻ cùng bạn Gặp chuyện buồn chỉ muốn cho bạn mượn bờ vai Lần đầu tiên vì một người mà khẩn trương như vậy Tôi chỉ muốn yêu thương, cưng chiều bạn mãi thôi Chỉ mới vài tuần thôi Cảm thấy buồn vì không có bạn ở đây Như một luồng sáng ấm áp chiếu rọi không kiềm được niềm mong chờ, vì đây là tình yêu Rap: [Cứ mãi ngắm nhìn bạn như vậy Hơi thở của gương mặt ửng hồng Ở trong lòng tôi Bạn chình là Disney của tôi One, two, three GO! Đây không chỉ là Show của tôi Bạn đừng đi nhé! Hãy chờ đợi Đợi tôi nắm lấy tay bạn Liệu đây có phải là tình yêu không?

Các bài hát khác