Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Minh Yêu Nhau Đi - LEG Báo Lỗi

99,876 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Minh Yêu Nhau Đi - LEG

nhào....

Hình như e có điều muốn nói

Cứ ngại ngùng rồi thôi

Và có lẽ e không biết rằng a cũng đang chờ đợi


Ở cạnh bên e bình yên lắm

E hiền lành ấm áp

Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ranày....

Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi e

Hay để chắc chắn e cứ lắng nghe tim muốn gì

Rồi nói cho a nghe

một câu thôi

1, 2 ,3, 5 e có đánh rơi nhịp nào không?

Nếu câu trả lời là có e hãy đến ôm a ngay đi

a đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi

Và dẫu cho mai sau có ra sao

Thì a vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu e


Hình như e có điều muốn nói

Cứ ngại ngùng rồi thôi

Và có lẽ e không biết rằng a cũng đang chờ đợi

Ở cạnh bên e bình yên lắm

E hiền lành ấm áp

Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra


như bây giờ...như thế lày nhá...:)

Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em

Hay để chắc chắn em cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho anh nghe

một câu thôi

lăm, mười, mười , mười lăm, hai mươi.. em có đánh rơi nhịp nào không?

Nếu câu trả lời là có em hãy đến ôm anh ngay đi

anh đã chờ đợi từ em giây phút ấy cũng lâu lắm rồi

Và dẫu cho mai sau có ra sao

Thì anh vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu em